Garantie

Bij Van den Heuvel Verlichting is de garantieperiode op verlichtingsarmaturen, naast de standaard wettelijke garantie, 2 jaar. Op lichtbronnen wordt - naast de standaard wettelijke garantie - geen garantie verleend.

Heeft u binnen de gestelde garantieperiode een probleem neem dan contact op met de betreffende winkel.

Betreft het een online aankoop dan kunt u ons bellen op het nummer 085-7602266 of mailen op het e-mail adres [email protected]. Wij zullen dan zorg dragen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van het probleem.

Van den Heuvel Verlichting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Wat betreft de garantiebepaling zijn de rechten en vorderingen van toepassing die de wet aan de consument toekent. Dit betreft ook te wettelijke garantie. De wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Op elke reparatie die u bij ons uit laat voeren zit standaard drie maanden garantie.
Daarnaast krijgt u ook garantie op het onderdeel zelf dat wij hebben vervangen in de armatuur. De garantietermijn die daarvoor geldt is eveneens drie maanden. Deze garanties gelden onverminderd de wettelijke garantie.

UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

  • De garantie is niet van toepassing als de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik als ook bij het onjuist installeren danwel ophangen van het verlichtingsarmatuur. De garantie is ook niet van toepassing op van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade.
  • Indien u een product naar van den Heuvel op wilt sturen, vragen wij u hiervan eerst telefonisch (085-7602266) of via e-mail ([email protected]) melding te doen. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar van den Heuvel verlichting. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van van den Heuvel verlichting.
  • De extra door Van den Heuvel Verlichting aangeboden garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij doorverkoop van het product.
  • Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garantieperiode.